در طی تاریخ چندین هزار ساله آریایی‌ها چون کلاً «حسش نیست» نژاد مربوطه هر جوری شده با شرایط موجود کنار اومده و خودشو وفق داده اما فقط دو بار این جماعت مجبور شدن کوچ بزرگ داشته باشن؛ اولیش قریب به شونصد (!) قرن پیش بود که از سرزمینای شمالی اومدن به فلات ایران و دومیش همین خروج از بلاگفا و ورود به بیان بود؛ جداً خدا قوت!

(یه سوال: پرشین‌بلاگ این وسط چشه دقیقاً؟ حسودیش شده که چرا بلاگفا فُلان بشه و من نشم و این صحبتا؟ خسته نباشی، دلاور)