به نظر من یه خونه هر جایی می‌تونه باشه؛ می‌تونه بالای یه ساختمون بلند باشه، می‌تونه توی یه کوچه قدیمی که زیر یه بازارچه است باشه، می‌تونه بزرگ یا می‌تونه کوچیک باشه، می‌تونه برای هر کس مفهومی داشته باشه یا هر رنگی داشته باشه، می‌تونه به رنگ آجر یا به رنگ شیشه و سنگ باشه، می‌تونه رنگ قرمز یا به رنگ... ولی من یعنی بهتره بگم ما، معتقدیم خونه هرچی که باشه، باید سبز باشه؛ بله، سبز و همیشه سبز... (دیالوگی از سریال «خانه سبز»)

(امروز سالگرد پر کشیدن عمو خسروی سینمای ایرانه؛ روحش شاد)