وقتی استادم میگه «دیگه ساز فعلی‌ات کافی نیست و باید گیتار حرفه‌ای بگیری» مگه می‌تونم خوشحال نشم؟ درسته هنوز یه مقدار مشکل بودجه دارم اما این دلیل نمی‌شه که ذوق نکنم! D: