(دغدغه‌ها و سوالات بعضی دوستان در حدیه که مرغ پخته رو هم به خنده می‌اندازه!)