کاش گوش هم مثل چشم، پلک داشت تا صداهایی رو که دوست نداریم، نشنویم!

(پس این دانشمندا چی کار می‌کنن؟) :|