امروز، روز جهانی محیط زیست بود؟ باید تبریک می‌گفتیم یعنی؟ مگه یه جای سالم توی محیط زیستمون مونده که مبارک باشه و گرامی‌اش هم بداریم؟

(از ما که گذشت، امیدوارم بچه‌هامون درک کنن «محیط زیست» دقیقاً چه شکلیه؟)