ای کسانی که فرزندانِ ظاهراً دلبندتان را لای پر قو بزرگ می‌کنید، بالاغیرتاً به ایشان، این قدر (سر سوزن) آداب معاشرت با بزرگ‌تر هم بیاموزید؛ با سپاس فراوان.

(امضا: یک درد کشیده) :|