خیلی بده که یه چیزی وقتی به نفعمونه بهش استناد کنیم و وقتی به ضررمونه بزنیم زیرش؛ این دنیا به هیچ احدالناسی وفا نکرده، یه موقع یادمون نره که روز حسابی هم هست.

(منظور خاصی نداشتم، یه دفعه به ذهنم رسید)