یه مدل حماقت تکنولوژیک مرتکب شدم که از اول می‌دونستم دارم اشتباه محض می‌کنم و هنوز هم سر اعتقادم هستم اما باور کنید کرم خریدش به جونم افتاده بود (!) و نتونستم مقاومت کنم؛ عمری باقی باشه چند روز دیگه اولین بررسی این وبلاگ که تخصصی نیست (چون متخصص نیستم) بلکه به زبان ساده است رو براتون می‌نویسم؛ امیدوارم خوشتون بیاد.

(دکترا هنوز بهم امیدوارن، گفتن داروهامو سر وقت بخورم خوب میشم!) D: