یه پشه کاملاً اتفاقی روی صورتم کشته شد (که حالا وارد بحث چگونگی و کیفیتش نمیشیم!) یه حس ناجوری دائماً همراهمه... یعنی روحشه؟ نکنه ورثه‌اش شب موقع خواب ازم انتقام بگیرن؟ :|

(پست ماورایی-پشه‌ای تا حالا دیده بودین؟!)