به حق همین هوای لطیف بهاری بارون‌زده، امیدوارم که حال دل هیچ کدومتون بارونی نباشه اما اگر هم هست، فرداتون بهتر از امروزتون باشه... درباره خودم هم جا داره یادی کنم از عمو خسروی شکیبایی که می‌گفت: حال همه ما خوب است اما تو باور نکن.

(ضمناً یه تشکر ویژه هم باید از مسعود خان داشته باشم بابت تغییرات اخیر قالب برای منوی بالای صفحه و جعبه جستجو)