وقتی دلت تنگ کسی شده که حتی توی دلت هم نمی‌تونی اسمشو بیاری... سخت نیست، خیلی تلخه... مثل قهوه بدون شکری که سرد شده.