چرا بعضیا نمی‌خوان به این باور برسن که اگه حرف نزنن کسی به لال بودن یا نبودن‌شون، شک نمی‌کنه؟ :|