دقت کردید خدا موقع ساختن (!) بعضی بنده‌هاش چه حوصله‌ای خرج کرده و با وسواس کامل، روی تمام جزئیات و خطوطش وقت گذاشته؟ بعد روی بعضی بنده‌هاش مثل من (!) فقط در همین حد وقت گذاشته که گِل‌های اضافی بقیه رو سر هم کرده و «مترسک» تحویل بشریت داده!

(از خوشمزگیای روزگار ما اینه که با بنده خدا نمی‌شه شوخی کرد اما با خودِ خدا، می‌شه) :|