اومدم بتوپم به «بیان» و مورد عنایت قرارش بدم ولی به این فکر کردم که هر چی بگم توف سر بالاست؛ پس فعلاً ساکت باشم، سنگین‌ترم؛ فقط یه چیزی... «بلاگفا» هم دقیقاً پارسال همین ایام بود که منهدم شد؛ این سرورها و دیتاسنترها به این فصل آلرژی دارن؟!

(هیچی دیگه، همین) :|