میگن بعد از طوفان نوح(ع) ، فقط انسان‌هایی که صالح بودن، زنده موندن و نسل بشر همگی نوادگان اونا محسوب میشیم؛ تا این‌جاش هیچی ولی دارم به این فکر می‌کنم که تازه خوباش ما شدیم، وای به حال اونایی که از بین رفتن؛ یعنی اونا دیگه چی بودن و بچه‌هاشون چی می‌شدن؟!

(به قول معروف: خدا عجب صبری داره)