10-11 روز دیگه کنکور (ارشد) دارم، قد پیاز هم بارم نیست، عین خیالم هم نیست و خیلی خون‌سرد به امورات زندگی‌ام می‌رسم و تمام فوامیل1 و دوستان و حتی چند تن از اساتیدِ جان، هم امیدوارن که ابر و باد و مه و خورشید و فلک دست به دست هم داده و قبول بشم؛ که خب... زرشک!

1. جمع مکسر فامیل

(اگه فکر کردید پیرو حرفای اون روزم خیلی درس خوندم و تمام کتابا رو شرمنده کردم باید به عرض برسونم که هرچند یه کارایی کردم اما در یه حالت کلی... سخت در اشتباهید!)