روز ارتش رو به همه حافظان غیور و عزیز دل مردم تبریک میگم... ارتشی که برکت حضورش، امنیت استثنایی امروز ما رو به ارمغان آورده.