راستش تمایلی به تبلیغ نداشتم اما چون مهندس جان گفتن «بتبلیغ»، ما هم اطاعت کردیم؛ از طریق لینکای زیر به هر کدوم از نامزدها در این دو رشته (که بنده حقیر هم یکی‌شونم) می‌تونید رأی بدید:

  • نامزد‌های خوشبخت دلنشین [تمام شد]
  • نامزدهای زیبای دلنشین [تمام شد]
(فقط هم تا ساعت 23:59 امشب)
(توضیح ضروری: اطلاعیه شماره 2 انتخابات درباره تبلیغات)