کاش این نظرسنجی مهندس جان به صورت خصوصی برگزار می‌شد تا رأی‌هامون مخفی بمونه؛ آخه... برای کسی مثل من که با اکثر کاندیدای «خوشبخت دلنشین» در هر سه بخش (1 و 2 و 3) دوستم و تک تک‌شون پیرو اصل «هر گلی بوی خودش رو میده» برام دوست‌داشتنی هستن، چه جوری می‌تونم یکی رو انتخاب کنم تا بعداً شرمنده بقیه‌شون نشم؟ حداقل اگه خصوصی بود فقط بین خودم و جناب مهندس می‌موند... .

(خیلی دوست دارم ببینم روز 25 فروردین تندیس رو به کی میدن؟)