پیشنهاد می‌کنم برای گرامی‌داشت طبیعت در این روز بهتره که خروج «بعضیا» از منزل به سمت محیط زیست ممنوع بشه تا حداقل یک روز در سال باعث و بانی خسارت و آسیب و آلودگی نباشن.

(این یک «راست سیزده» بود، دروغ نبود)