گفت: وقتی بچه بودیم، پدر سالاری بود و الان که پدر شدیم، فرزند سالاریه، ما واقعاً نسل سوخته‌ایم؛

گفتم: درسته ما از اون جهت نسوختیم اما همین که فاصله زیادی تا متأهل و بعدش پدر شدن داریم و بچه ما رسماً زنگوله پای تابوت‌مونه، ما هم از اون جهت نسل سوخته محسوب میشیم!

(از سری مکالمات عیددیدنی طوری)