تمام تعطیلات رو ساعت 8 صبح (عین مرغ!) بیدار شدم و فرداش هم طوریم نبود اما یه دونه جمعه رو تا 11 (عین خرس!) خوابیدم، حالا دو روزه منگ خوابم :|

(ولی باغ وحش درون جالبی دارم)