دانلود قانونی آلبوم «رگ و ریشه» از عجم

[قیمت: 9000 تومان]

(امروز که به اندازه کافی روز خوبی بود و با شنیدن خبر مجاز شدن «عجم»، روز دلچسب‌تری هم شد و به عبارتی حُسن ختام شد؛ آلبوم داغِ داغه، مراقب باشید نسوزید!)