در مجموع تعطیلی وسط هفته (مخصوصاً یک‌شنبه برای شخص من) خوبه و به درد می‌خوره اما وقتی به 13 فروردین که جمعه افتاده و غروب جمعه و سیزده بدر با هم تداخل پیدا می‌کنه، فکر می‌کنم علاوه بر این‌که غم عالم میاد سراغم، این سوال ذهنمو قلقلک میده که چرا نمی‌شه این تعطیلی رو منتقل کرد به شنبه 14 فروردین؟!

(پس این دانشمندا چی کار می‌کنن؟) :|