یادتونه مشغول یه پازل شده بودم؟ بالاخره بعد از دو هفته تموم شد و دیگه فقط یه قاب باید براش بگیریم و بزنیم به دیوار و تمام؛ واقعاً تجربه لذت‌بخش و جذابی بود و البته آرامش خیلی خوبی هم داشت، حتماً پیشنهاد می‌کنم تجربه‌اش کنید؛ طوری حال خوبی داشت که بعد از عید یه پازل دیگه هم می‌گیرم، خیلی چسبید! ^_^
(اگه کمک خواستید، روی من حساب کنید!)