اعتراف می‌کنم بیش‌تر از خود لئوناردو دی‌کاپریو خوشحال شدم (!) و دلیل این تأخیرم برای تبریک هم فقط انتخاب تیتر مطلب بود که هر چی به ذهنم می‌رسید باز نمی‌تونست حق مطلب رو ادا کنه و به دلم نمی‌نشست؛ تا این‌که یاد یکی از دیالوگای معروف فیلم «مادر» از مرحوم علی حاتمی افتادم که اکبر عبدی گفت «مادر مُرد، از بس که جان ندارد» و با همون الگو و یه خورده هم تغییرات، اینی شد که تقدیم حضورتون کردم.

(یه وقت زشت نباشه بعد از چند روز خوشحالیم رو بروز دادم؟) :|