داشتم توی وسایلم دنبال یه چیزی می‌گشتم که دیدم یه پازل 1000 تیکه که عکس عالی‌قاپوی نقش جهان اصفهانه و 3 سال پیش رفیقم بهم کادو داد و وقت نکردم درستش کنم همین طوری مونده گوشه کمد؛ آوردمش بیرون و مشغول ساختش شدم؛ از آخرین باری که پازل ساختم یادم نمیاد چند سال گذشته اما هر چند سال که گذشته، خیلی گذشته! حتی فکرشم نمی‌کردم که پازل ساختن هنوز برام جذابیت داشته باشه و بهم آرامش بده، تا جایی که یه دفعه به خودم اومدم دیدم که دو ساعت گذشته و اصلاً متوجه گذر زمان نشدم؛ چه حالی میده!

(تموم که شد، عکسش رو براتون آپلود می‌کنم)

(الحاقیه: پازل ساختیم!)