چند ماه پیش با یه آقایی تصادف که چه عرض کنم، در حد 20‌ سانت ماشینامون هم‌دیگه رو لمس کردن و اتفاقی نیفتاد اما خب چند دقیقه‌ای پیاده شدیم محض رویت محل برخورد؛ خلاصه از اون روز تا به الان که در خدمت شمام، هفته‌ای دو-سه بار جاهای مختلف شهر زیارتش می‌کنم و هی اون روز و برخورد کذایی و ادبیات سخیفش برام یادآوری می‌شه؛ مردم دم به دقیقه هنرمند و ورزشکار معروف می‌بینن، اون وقت من...! دِ آخه اینم شد شانس؟ :|

(به قول شاعر گفتنی: نگاهم با نگاهت، کرد برخورد / خدا مرگت دهد، حالم به هم خورد!)

(توضیح اَبَر ضروری: من طلب مرگ برای اون بنده خدا نکردما، همه‌اش زیر سر شاعرشه که اعصاب نداشته!)