16 گیگ عکس و فیلم می‌دونی یعنی چی؟ یعنی 16 گیگ خاطره، یعنی 16 گیگ محتوای فوق حساس و غیرقابل قیمت‌گذاری؛ حالا شما تصور کنید که اومدم همچین چیزی رو کپی کنم، دستم لغزید و جای Copy کلیک کردم روی Delete ولی خدا رو شکر سیستم یه لحظه مکث کرد و فوری کنسلش کردم و هیچ اتفاقی نیفتاد؛ اولین واکنشم هم یه «پوف!» به انضمام «خدا رو شکر» بود...

(از مترسک به شما نصیحت که همیشه مراقب ماوس زیر دستتون باشید یه موقع بیش از حدش بالا یا پایین نشه)