امروز زادروز محمدعلی فردین عزیزمونه، روحش شاد... تیتر هم بخشی از ترانه «کوچه ملی» پدیده نیشابوری با صدای رضا یزدانی هستش.

(توضیح خیلی ضروری: دیروز هم تولد شهاب خان حسینی جان جانان بود اما بنا به دلایلی نشد که تبریک بگم)