کاری به کار بقیه ندارم اما به شخصه معتقدم که دنیا به قدری بزرگ و قشنگ هست که اگه 99 سال زندگی کنم، مناسب باشه؛ از صدقه‌سر همین قضیه ته دلم یه اطمینان عجیبی دارم که حتماً 99 سالگیم رو خواهم دید؛ به همه گفتم، به شما هم میگم که در اون سن اگه منت سر حضرت عزرائیل گذاشتم و قرار شد که به ملکوت اعلی بپیوندم (!) در صورتی که 99 ساله یا کم‌تر از اون بودم، حتماً توی اعلامیه‌ام قید بشه که «جوون‌مرگ» شدم! اما از 100 سالگی خوشم نمیاد؛ دیگه یه قرن خیلی زیاده، اگه اون سنی یا احیاناً بالاتر (!) مُردم، توی اعلامیه‌ام قید بشه: نمرد، بردنش! درسته فرقش سر جمع یه ساله اما خب... منطق خاصی هم براش ندارم!

(ما اینیم!)