یه استادی ما داشتیم طی دوران شکوهمند (!) دانشجوییم مجموعاً چهار عنوان درسی باهاش داشتم، هر چهار تا درس رو 17 گرفتم ازش!

(حالا این نمره رو «گرفتم» یا «داد» وارد جزئیاتش نمی‌شیم!) :D