گاهی اوقات جواب سوال یا مشکل رو از شدت راحتی و دم دست بودن، نمی‌بینیم؛ چرا که به پیچیدگی و دشواری (دوشواری؟!) عادت کردیم؛ این موضوع توی رنکینگ جهانی به عنوان مسخره‌ترین عادت تاریخ بشر انتخاب شده!

(آب در کوزه و ما تشنه لبان می‌گردیم)