ولی لذتی که در خوردن ساندویچ کثیف هست، در خوشمزه‌ترین غذای مخصوص سرآشپز لوکس‌ترین رستورانا نیست...!

(ساندویچ کثیفم آرزوست) ^_^