گفت: کلاً ماشین شاسی بلند دوست دارم، هر چی باشه، فقط شاسی بلند باشه؛

گفتم: هر چی؟

گفت: آره، فقط شاسی بلند؛

گفتم: خب، کرگدن هم شاسی بلنده و به محیط زیست آسیب نمی‌رسونه و تازه شاخم داره اگه کسی اذیتت کرد شاخش می‌زنه! برو یه کرگدن بگیر!

[خندید] گفت: دیوونه!

(دوستان حقیقتاً لطف دارن به بنده!) :D