محمدعلی اینانلو، مجری تلویزیون، گوینده رادیو، مستند ساز و کارشناس محیط زیست، به علت ضایعه مغزی در سن 68 سالگی به رحمت خدا رفت... زود رفت، خیلی هم زود رفت؛ خدایش بیامرزد...