الانمو نبینین که هی با شعر و شاعری دم‌خورم و حتی دستی هم از دور بر آتش دارم، خیلی سال پیش اما موجود متفاوتی بودم! این جمله معروف فروغ فرخزاد که میگه «پرواز را به خاطر بسپار، پرنده مُردنیست» رو به صورت «پرنده مَرد، نیست» می‌خوندم و خیلی هم بهش فکر می‌کردم؛ که پرنده اگه مَرد، نیست پس چیه؟ نامرده؟ هر چی هم آنالیز می‌کردم به نتیجه منطقی نمی‌رسیدم و آخرش می‌گفتم: چه مسخره!

(اون جوری هم نگام نکنید) :D