هر جوری که حساب می‌کنم، حادثه هر مدلی که اتفاق افتاده باشه اون «مثلاً» پزشک، کاری با هم‌نوع خودش (که از بدِ روزگار محتاجش شده) کرده که روان‌پریشانی مثل هیتلر و صدام و... نکردن؛ آخه من موندم اون نخ بخیه‌ای که الان درآورده واسش چه مصرفی داره؟ اول و آخر حروم شده و باید راهی زباله‌ها بشه، آیا واقعاً ارزششو داشت که اون «بچه» بی‌گناه اذیت بشه؟ دعواش با همراهان اون «بچه» بوده، اون طفل معصوم چه گناهی کرده که باید درد بکشه؟ سر سریال «در حاشیه» صدای جامعه پزشکی در اومد که یه عده کمی این‌جوری هستن و درست نیست جزئی رو به کل تعمیم بدیم (در حالی که واقعاً هم این اتفاق نیفتاده بود) اما حالا همگی سر در گریبان فرو بُرده و سکوت کردن، سکوتی گوش‌خراش... پس از این کار همکار خودتون هم باید اعلام برائت کنید.

(انسانم آرزوست...)

(الحاقیه: گفته بودم به معجزه اعتقاد دارم)