اولاً که چرا ایران عزیز ما تنها کشور دنیاست که واحد پول رسمیش یه چی دیگه است و مردم عادی یه چی دیگه میگن؟ روی اسکناس نوشته «ده هزار ریال» و ملت میگن «هزار تومان»!

ثانیاً این‌که چرا در ممالک خارجکی (!) قیمتا رو رُند نمی‌زنن؟ مثلاً به جای 10 دلار می‌زنن 9.99 دلار!

(چرا واقعاً؟)