اصلاً این دیالوگ عمو خسرو شکیبایی توی سریال «خانه سبز» رو باید با آب طلا نوشت و زد به دیوار تموم خونه‌ها، هر چقدرم بزرگ‌تر، بهتر! میگه که:

«ببین… دلخوری، باش… عصبانی هستی، باش… قهری، باش… هر چی می‌خوای باشی باش… ولی حق نداری با من حرف نزنی… فهمیدی…؟»