همیشه پنج‌شنبه‌ها رو بیش‌تر از کل هفته دوست داشتم اما امروز درسته پنج‌شنبه بود اما مثل غروب جمعه دلگیر و بی‌رمق بود، دوسش نداشتم... دقیقاً هم نمی‌دونم چرا؟

(آخر هفته خوبی داشته باشید)