گفت: اصلاً مهم نیست اگه جواب ندی، فقط می‌خوام اینو تا مدت طولانی بدونی، خیلی طولانی هم نمی‌تونم فراموشت کنم؛

من :| [چون متوجه منظورش نشدم جواب ندادم]

(از همه دوستان تقاضا دارم این متنو برام توضیح بدن، البته بیش‌تر ترجمه نیاز داره تا توضیح! خدایی فکر نکنم خودشم فهمیده باشه!) :))