(هما روستای نازنین‌مون رفت پیش همسرش، استاد حمید سمندریان؛ روح هر جفتشون شاد و یادشون گرامی...)