از قدیم گفتن حرف مرد یکیه؛ همه هم اولین برداشتمون از این حرف، منفی‌ترین و البته رایج‌ترین معنی این جمله است، یعنی: کله‌شقی و لج‌بازی! این‌که حرفت تحت هیچ شرایطی تغییر نکنه و اگه تبعات و نتایج اشتباهی بار آورد باز هم تقصیر گوینده اون حرف نبوده و حتماً شمای مخاطب اون جمله یه جای کارت ایراد داشته و الی آخر؛ لازم به توضیح هم نیست که «مرد» استعاره از نوع بشره و نه فقط جنس «نر»؛

اما من یه نظر دیگه دارم؛ بله درسته حرف مرد یکیه اما این به معنی شهامت و شجاعت پذیرفتن تبعات اون حرف چه اشتباه و چه صحیحه، مرد بودن به اونه و نه بی‌منطق‌گرایی محض؛ اصلاً هم غرور آدم نمی‌شکنه اگه زیر بار مسئولیت حرفش بره چون در غیر این صورت از چشم بقیه میفته؛ یک لحظه پشیمونی بهتره یا یک عمر از چشم افتادن؟ قطعاً اولی...

(حرف مرد یکیه؟ پس مرد باشیم)