داستانی تخیلی بر بستر تاریخ معاصر ایران با محوریت محمدرضا پهلوی و اطرافیانش که بدون حضور سیاست شکل گرفته و اسمش «شاه‌نامه» است!
این سلسله نوشته‌ها شامل چندین فصل هستن که هر فصل یک تا چند قسمت داره؛ فصل‌ها به صورت موضوعی انتخاب شدن پس طبیعتاً بین‌شون پیوستگی تاریخی وجود نداره اما بین قسمت‌های هر فصل، ترتیب زمانی وجود داره؛ نثر نوشته‌ها هم منطبق با هیچ نوعی از انواع مرسوم نوشتاری و داستان‌نویسی نیست و ترکیب منحصر به فرد خودش رو داره که جا داره دوباره تکرار کنم: اسمش «شاه‌نامه» است!
+ ویراستار: حریر بانو
کانال تلگرام «شاه‌نامه» هم با لینک‌ها و مجموعه‌ای از عکس‌ها و فیلم‌های مربوط به هر قسمت به همراه محتوای اضافه‌تر در دسترسه: Shahname1M@ 

فصل کنفرانس تـــهران (از ۱۳۲۲ تا ۱۳۲۵)
 1. مهمانان ناخوانده
 2. ادامه دارد...

فصل علـــی‌رضا (از ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۴)
فصل شهنـــاز (از ۱۳۱۹ تا ۱۳۵۷)
 1. شاهدخت دورگه
 2. میدان شهناز
 3. شاید دیگری
 4. عروس تاج‌دار
 5. مادرخوانده
 6. نالایق
 7. خسرو
 8. هاجر
فصل ثریـــا (از ۱۳۲۹ تا ۱۳۳۶)
 1. ظهور ثریا
 2. خیابان ریولی
 3. ملکه چشم زمردی
 4. بانوی کودتا
 5. حسرت
 6. جدایی قرن
تذکر: هرچند «شاه‌نامه» وفادار به اصل تاریخه ولی به دلیل تخیل نامحدود نویسنده‌اش قابلیت مستند انگاشته شدن رو نداره، پس لطفاً محض کسب اطلاعات صحیح به منابع معتبر مراجعه فرمایید.